CINÉ CLUB

SEMAINE DU 18 MAI AU 24 MAI 2018

 

 


CINÉMA LIDO

LA PROMESSE DE L'AUBE

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00**

Samedi / Dimanche: 12:40**

 

CLUB DE LECTURE

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30

 

LA CH'TITE FAMILLE

Vendredi / Lundi à Jeudi: 18:55** / 21:30**

Samedi / Dimanche: 15:30** / 18:55** / 21:30**

 

LA BOLDUC

Vendredi: 13:00 / 19:00

Samedi: 15:30 / 19:00

Dimanche à mardi: 19:00

Mercredi / Jeudi: 13:00

 


  • CINÉMA DES CHUTES

CLUB DE LECTURE

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30

 

LA CH'TITE FAMILLE

Vendredi: 13:00 / 18:55 / 21:30

Samedi / Dimanche: 15:30 / 18:55 / 21:30

Lundi: 18:55 / 21:30

Mardi / Mercredi: 13:00 / 18:55 / 21:30

Jeudi: 13:00

 

LA BOLDUC

Vendredi / Lundi à Jeudi: 13:00 / 19:00 / 21:30

Samedi / Dimanche: 13:00 / 15:30 / 19:00 / 21:30

 

 

 

   

festival festival
.........